อาหาร


ต้นทาร์รากอน (Taragon)
ปลาหมึกแห้ง
อกไก่ลุยสวนรสสรรพคุณ
เค้กมะตูมเดี๋ยวหมด

ดูแลร่างกาย


Tamarind Body Scrub
Tamarind Body Scrub
0.00 บาท
335.00 บาท
Herbal Inhaler
Herbal Inhaler
0.00 บาท
90.00 บาท
Avocado oil body lotion

แต่งตัว


อีแตะ ทะเลจร
ต่างหู.ถักทอความสุข

ร้านค้าแนะนำ

ร้านค้าน่าสนใจที่มีผู้สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

กุ้งก้ามกราม L

ในน้ำมีปลาในแผ่นดินผืนนามีอาหาร

สิ่งแวดล้อมปลอดภัยคือต้นธาร

เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยได้ยั่งยืน

มีน้ำใจ แบ่งปัน

ตลาดชุมชนตามหมู่บ้านห่างไกล มีข้าว มาแลกปลา ผัก ผลไม้ มากมี เอามาแลก มาแบ่งปันกัน

ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน

เราต่างทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญ ชาวนาปลูกข้าว ชาวไร่ปลูกพืช ชาวสวนปลูกผัก ชาวประมงหาปลา ชาวเมืองผสมผสานต่อยอด พวกเราอาสาช่วยทำตลาด ช่วยกระจายสินค้าให้ขายดิบขายดี ได้ประโยชน์สุขทั่วกัน

อุดหนุน ชุมชน

ของดีมีอยู่ใกล้ตัว ไม่บอกก็ไม่รู้เชิญชวนผู้ผลิตมาเปิดร้านในตลาดชุมชน ออนไลน์

มีของจะขาย สมัครเปิดร้านค้า ฟรี


เริ่มเปิดร้าน


มีร้านแล้ว ลงทะเบียนเข้าระบบ


เข้าสู่ระบบร้านค้า