น้ำผึ้งหลวง จากป่าแม่ลานคำ


น้ำผึ้งหลวงตามธรรมชาติตามฤดูกาล เก็บเดือนห้า 
ชาวบ้านเก็บเพื่อขายเป็นทุนให้โรงเรียนในชุมชนที่ขาดครู 
และงบประมาณ ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่
_______________________________________
ร้าน: ร้อยดอกไม้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
น้ำผึ้งป่า 750 กรัม ราคา 450 บาท
แหล่งที่มา: สบลาน สะเมิง จ. เชียงใหม่ (น้ำผึ้งเก็บเมื่อต้นเดือนเมษา)
_______________________________________
ติดต่อที่: กล่องข้อความ @www.thaivolunteer.org
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-thai volunteer service (ม.อ.ส.)
อีเมล: [email protected]

โดยแจ้งรายละเอียดหัวข้อ : ผลิตภัณฑ์​ น้ำผึ้งหลวง จากป่าแม่ลานคำ จำนวนกี่ขวด?
ชื่อ-นามสกุล พร้อมในการจัดส่งทาง ปณ. 35 บาท/ขวด
และช่องทางติดต่อ :
หากต้องการด่วน! เสียค่าใช้จ่ายตามจริงโดยจัดส่งทางไลน์แมน (lineman) ลาลามูฟ (lalamove) หรือแกรบ (grab)
***จุดรับของจัดการโดยมีระยะห่างที่ปลอดภัย รับได้ที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข 
ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กทม.10320
พิกัดแผนที่ : https://maps.app.goo.gl/MHPJRF f1FZWqXpir7
_______________________________________
ภาพเล่าเรื่องราวจากน้ำผึ้ง สู่วิถีวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

"ขอบคุณโควิด" ที่ทำให้หมู่บ้านและโรงเรียนกลางป่า
เรียนรู้ ปรับตัว ได้มาร่วมตลาดชุมชนออนไลน์
. .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ .  
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาทัศนคติ และความสามารถในการทำงานของอาสาสมัคร
Thai Volunteer Service (TVS) is a Thai non-profit organization working for empowering youth volunteer to support grass-roots for social justice and peace nationally and regionally

. .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . . .​​ . 
รวบรวมเรื่องราว ทรัพยากรจากป่ามาสู่ตลาดโลกชุมชนออนไลน์​ โดย กบ ฟอเรส 

shop/O9UDL3sqUk0R8QcNZrSwAiNmlt2nYn95lAgsVhFD.png

ร้อยดอกไม้ โดยม.อ.ส.