ติดต่อเราต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ

ทะเลจร
76-82 ถนนปรีดา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ณัฐพงค์ นิธิอุทัย
http://www.tlejourn.org
ปัตตานี