การสั่งซื้อ

เลือกสินค้าที่ต้องการ จากนั้นกดใส่ตะกร้าสินค้า โดยสินค้าที่เลือกจะเข้าตระกร้า เรียกดูได้จากมุมบนขวาของหน้าจอ

การดูรายการสั่งซื้อ

คลิกภาพตระกร้าสินค้า ระบบจะแสดงหน้ารายการสั่งซื้อ

การแก้ไขการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถกด แก้ไขจำนวน หรือลบรายการสินค้าที่ต้องการได้

 

กรณีการสั่งซื้อสินค้าจากหลายร้าน

หากท่านซื้อสินค้าจากหลายร้าน รายการสั่งซื้อจะถูกแยกตามร้านค้าให้โดยอัตโนมัติ