รสสรรพคุณ
0924235992
siambarai @gmail.com
กรุงเทพมหานคร
Follow us

✽ รสสรรพคุณ  “กินให้เป็นก็เป็นยา“ ✽

เราออกแบบอาหารในแต่ละเมนูเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด

อาหาร และ เครื่องดื่ม คัดสรร วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง 

และช่วยสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกไม่ใช้สารเคมี 

รวมทั้งแนวคิด กินอย่างไรให้ร่างกายเกิดความสมดุลย์ 

 

 

เราสนับสนุนและใส่ใจ เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม  

เพราะมีความเกี่ยวข้องต่ออนาคตของมนุษย์และโลกของพวกเรา   

มนุษย์เกิดจากธรรมชาติ และธรรมชาติคือโลกใบนี้

ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เป็นหนึ่งเดียวกัน 

เมื่อไหร่ที่มนุษย์เริ่มจะ ปฏิเสธธรรมชาติ ธรรมชาติก็ย่อมที่จะเริ่มปฏิเสธมนุษย์ได้เช่นกัน
   

 

 

 

 

 

 

GALLERY