รสสรรพคุณ
0924235992
siambarai @gmail.com
กรุงเทพมหานคร
Follow us

การชำระเงิน

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

051-1-81786-2 เขมรินทร์ วุฒิกรธนพงศ์

กรุณาช่วยแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า

[กรณีที่ซื้อหลายร้าน ลูกค้าต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้าค่ะ]