เอมไอ | Aem.i
094-553-1781
อุดรธานี
Follow us

            เอมไอ ลีลาส ศิลปินผู้ถักทอความสุขผ่านเครื่องประดับ ที่กลั่นกรองจากจินตนาการ ประสบการณ์ 40 ปีในกรุงเทพ ได้กลับถิ่นตัวเองคืออุดรธานี โดยเริ่มสร้างแหล่งอาหารของตัวเองจากการปลูกที่กิน กินที่ปลูก ด้วยความตั้งใจอยากสร้างรายได้ และนำเงินส่วนหนึ่งไปทำการกุศลสร้างสรรค์สังคม เป็นนักออกแบบเครื่องประดับเจ้าของรางวัล Best Designer of the Year 2006 และได้รับการยกย่องเป็น speical designer สาขาออกแบบเครื่องประดับจากสมาคมมัณฑาณากรและสถาปนิกแห่งประเทศไทย

Aem-i พาชิม กินที่ปลูก ปลูกที่กิน

GALLERY