ไร่อ้อยโชคอำนวย สุพรรณบุรี จากเกษตรอ้อยเคมีในมือพ่อ สู่เกษตรอินทรีย์ในมือลูกชาย ที่เริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในวิถีอินทรีย์จึงขอแบ่งปันพื้นที่จากพ่อมาปลูกอ้อย พันธุ์สุพรรณบุรี50 เพื่อปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเป็นน้ำอ้อยอินทรีย์ทำสด ซึ่งทำให้น้ำอ้อยหวาน หอม สดชื่น อย่างปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค ทุกวันพุธคั้นสดๆ ขับจากสุพรรณเข้ากรุงเทพฯ จึงหลีกเลี่ยงการจัดส่ง โดยนำเสนอให้ผู้บริโภคมารับตามพิกัดที่ส่งมอบความสด ควบคู่ไปกับคุณภาพ

 


 

GALLERY