การชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารออมสิน

ชื่อบัญชี: วิชญะ กาฬภักดี

เลขที่บัญชี: 0202-95814212

และแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า

กรณีที่ซื้อหลายร้าน ลูกค้าต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้า