Joobhandmade
0860294493
นนทบุรี
Follow us

ร้านเราผลิตสินค้า ได้แก่ เครื่องประดับ เสื้อผ้า หมวก ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งแต่ละแบบส่วนใหญ่จะมีชิ้นเดียว ๆ หรือจะสั่งทำนำไปจำหน่ายก็ติดต่อมาได้คร่า

วัตถุดิบที่ทำ ทำมาจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ไหมสีธรรมชาติ และเศษผ้า ที่เหลือจากการใช้งานในธุรกิจอื่นๆ

GALLERY