นาขาวัง
0982839369
ฉะเชิงเทรา
Follow us

นาขาวัง ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรประมงธรรมชาติ เพื่อการทำประมงแนววิถีธรรมชาติ และการจำหน่ายที่เป็นธรรม 

ชวนอุดหนุน อาหารสดๆ เป็นๆ จากปากน้ำบางปะกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม เกษตรประมงธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรคือ พื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอบ้านโพธิ์ ตอนปลายของลุ่มน้ำบางปะกงครับ

*เนื่องจากสถานการณ์โควิดตลาดใหญ่ๆปิดตัว อาหารสด อาหารพื้นถิ่นต่าง ๆ ที่มีแนวทางธรรมชาติจึงต้องระบายแบบขายปลีก 

~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~ 


อาหารจากระบบนิเวศ 3 น้ำบางปะกง

น้ำด้านบนคือน้ำจืดค่ะ ปลานิล ปลาหมออาศัยอยู่ เมื่อให้อาหารปลานิล เกิดเป็นแพลนตอน เลี้ยงสัตว์ชั้นน้ำที่สองต่อแบบธรรมชาติ

ชั้นกลางคือน้ำกร่อย เป็นแหล่งอาหารสัตว์ต่าง ๆ  กุ้งขาวอยู่ชั้นน้ำที่ 2

น้ำเค็มอยู่ด้านล่างสุดของนาข้าวที่บางปะกงค่ะ กุ้งก้ามกราม ปูทะเล ปลากะพง อยู่ชั้นน้ำที่สามด้านล่างน้ำเค็ม

ระบบนิเวศต้องดี สะอาด จึงจะมีสัตว์น้ำที่อยู่กันอย่างพึ่งพากันได้แบบนี้ค่ะ

 

~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~  ~  ~ ~  ~  ~

 

GALLERY