Follow us

เกษตรวิถีธรรมชาติ นาม “ราชภูมิ ฟาร์ม”   

พื้นที่เพาะปลูกแบบผสมผสานในรูปแบบฟาร์มเล็กๆ ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี   ปลูกและขายเอง 

เริ่มจากความชอบดูแลสุขภาพ จึงมองหาเครื่องสำอางและอาหาร ที่มาจากธรรมชาติ อาหารที่ทานแล้วอร่อย 

ได้สุขภาพที่ดีอย่างแหนมเนือง อันประกอบด้วยพืชผักหลากหลายชนิด แต่มีปัญหาพืชผักที่ซื้อจากตลาดเน่าและเสีย 

จึงเริ่มปลูกผัก สมุนไพรเอง เริ่มเรียนรู้การทำเกษตรวิถีธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์  ตลอดจนเกษตรปลอดสารพิษเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารของเรา 

*แหล่งวัตถุดิบบางส่วนมาจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

    

   

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จนค้นพบของดีเหมาะกับทุกวัย  

เรามีพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดดั้งเดิมที่มีรสชาติ หวาน หอม อร่อย ไม่กัดลิ้น 

เราจึงปลูกสับปะรดในฟาร์มเพิ่มด้วย มีตั้งแต่ พันธุ์ปัตตาเวีย ฉีกตา และหอมราชภูมิ

หลังจากนั้นเราได้ศึกษาเพิ่มเติมจนมาพบพืชผักที่ทานแล้วได้สุขภาพดีเหมาะกับทุกๆ วัย  

คือ Sunchoke หรือ แก่นตะวัน - ชื่อไทยที่ตั้งขึ้นใหม่ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศ 

มีอาจารย์นักวิจัยให้การสนับสนุนสายพันธุ์มาทดลองปลูก เช่น สายพันธุ์จากเยอรมัน ฝรั่งเศส โปรตุเกส และแคนาดา
 

✽ผลผลิต ปลูก ปรุง และแปรรูปจาก "ราชภูมิ ฟาร์ม" 

ปลูกแบบพรีไบโอติคจากธรรมชาติ เช่น แก่นตะวัน สับปะรด มะนาวพันธุ์ดั้งเดิม​ เลมอน​ ปี 2564 เริ่มมีผลผลิตกุหลาบ บัลแกเรีย

✣ แก่นตะวัน (Sunchoke/Jerusalem artichoke)

✣ สับปะรด

✣ มะม่วง

✣ ฝรั่ง

✣ กล้วย

✣ อาหารเวียดนาม-แหนมเนือง

✣ มะนาวพันธุ์ดั้งเดิม 

✣ ตะไคร้ 

✣ ทาร์รากอน 

 
✽เอกลักษณ์เด่นของสินค้า

เป็นแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ 'Sunchoke แก่นตะวัน' เป็นพรีไบโอติค มีใยอาหารสูง (Fiber) 

และมีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS) ปรับสมดุลร่างกายได้ดี


✽ สถานที่ตั้ง-ที่ผลิต หมู่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

Tel.: 09-29246454 

Line ID:  karnsinee.mai (092-9246454)

FB Page: ราชภูมิ ฟาร์ม  

Facebook:  mai.homemade

GALLERY