การชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: กรรณิกา ควรขจร+อารีย์ อาภรณ์+ปราณี จันทร์เลิศฟ้า

เลขที่บัญชี: 075-2350280

และแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า

กรณีที่ซื้อหลายร้าน ลูกค้าต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้า