สวนอะกิปุ | Akipu garden
063-984-4777 / 063-220-1896
เชียงใหม่
Follow us


พลับซึมะ
อะโวคาโด พันธุ์พื้นบ้าน
อะโวคาโด - Avocado
Laowu Coffee กาแฟคั่ว-Honey
Laowu Coffee กาแฟซองดริป