สวนอะกิปุ | Akipu garden
063-984-4777 / 063-220-1896
เชียงใหม่
Follow us


ลูกสน
ชาดอกกาแฟ
เก๊กฮวย อินทรีย์
Happy Honey - น้ำผึ้งป่า
Akipu coffee - กาแฟอะกิปุ
กาแฟเลาวู
พลับซึมะ
Laowu Coffee กาแฟซองดริป