"ข้าวหอมชูใจ" ปลูกด้วยมือ..ดูแลด้วยใจ กับผลิตภัณฑ์สวนป่าอินทรีย์ #ข้าวหอมชูใจ
คือการกลับสู่ถิ่น พัฒนาบ้านเกิด เพื่อสืบสานสิ่งที่คนรุ่นเก่าได้สร้างไว้
ส่งต่อออกไปในรูปแบบของข้าว ชาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล
โดยใช้ความรักที่เรามี สื่อสารแก่นแท้ของชีวิตด้วยการมองกลับมาที่ครอบครัว
ซึ่งเป็นที่ที่มอบทุกอย่างให้กับเรา ความสุขแบบเรียบง่ายที่แสนจะธรรมดาถูกบรรจุลงในสถานที่แห่งนี้ 

_________________________________________________

เมื่อคุณสั่งซื้อ เราจึงนำข้าวเปลือกที่เก็บอย่างดีในยุ้งฉาง มาสีเป็นข้าวสาร - คัดข้าวด้วยมือ
แล้วฝัดข้าว - แพ็คในถุงสูญญากาศ เพื่อรักษาคุณภาพข้าวหอมชูใจ พร้อมส่งต่อความอร่อย 
ข้าว ผลผลิตน้ำหนักมาก น้ำหนักข้าวเป็นอีกปัจจัยหลักในเรื่องค่าขนส่ง  เราจึงอยากมอบความจริงใจ
ด้วยระบบราคาค่าส่งที่พวกเราจะพยายามจัดการอย่างเป็นมิตร รายละเอียดตามนี้ค่ะ 

 

_________________________________________________

ข้าวหอมชูใจ  
kaohomchoojai 
Grow with Hands, Care with Love
ปลูกด้วยมือ ดูแลด้วยใจ 
存在香米 用心耕种

 

GALLERY