ชาเก็กฮวย
ชากุหลาบ
ชาอัญชัน
ชาฝาง
โจ๊กจมูกข้าว 350 ก.
ข้าวเหนียวกล้อง 1 กก.
ข้าวเหนียวขาว 1 กก.
ข้าวไรส์เบอร์รี่ 1 กก.
ข้าวกล้องหอมมะลิ 1 กก.
ข้าวหอมมะลิ 1 กก.