การชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: พรทิพย์ ดวงเงิน PORNTIP DUNGNGOEN

เลขที่บัญชี: 019-1-726626

และแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า

กรณีที่ซื้อหลายร้าน ลูกค้าต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้า