หอยชักตีน
หมึกกล้วย
กุ้งกุลาดำทะเลกลาง
กุ้งกุลาดำทะเล ใหญ่
ปลาสีเสียดเค็ม
ปลาหางแข็งเค็ม
ปลาจวด
ปลาแมว
กุ้งลายเสือเล็ก
กุ้งลายเสือกลาง
กุ้งแชบ๊วยใหญ่
ปลาอินทรีเค็ม
ปลาจาระเม็ดดำ 600 กรัม
หัวปลาเก๋า
ไข่ปู
ไข่ปู
240.00 บาท
200.00 บาท
ปลาทราย
กรรเชียงปูม้ากลาง
หัวปลากะพงแดง
ปลาหมึกหอมสด
ปลาจาระเม็ดดำ
ปลาเก๋าแล่เนื้อ
กุ้งลายเสือทะเล
กุ้งแห้งเล็กปลอดสาร
เนื้อปูม้าส่วนอก L
เนื้อก้ามปูม้า
ปลาหมึกกระดอง
ปลามงหั่นชิ้น
ปลากะพงขาวแล่เนื้อ
เอ็นหอยจอบ
ปลาจาระเม็ดดำ
ปลาหวาน
หมึกหอมสด 1 kg.