อาหารทะเล


หอยชักตีน
กุ้งกุลาดำทะเลกลาง
กุ้งกุลาดำทะเล ใหญ่
กุ้งลายเสือเล็ก
กุ้งลายเสือกลาง
กุ้งแชบ๊วยใหญ่
ปลาอินทรีเค็ม
ปลาจาระเม็ดดำ 600 กรัม
หัวปลาเก๋า
ไข่ปู
ไข่ปู
240.00 บาท
200.00 บาท
ปลาทราย
กรรเชียงปูม้ากลาง
หัวปลากะพงแดง
ปลาหมึกหอมสด
ปลาจาระเม็ดดำ
ปลาเก๋าแล่เนื้อ
กุ้งลายเสือทะเล
กุ้งแห้งเล็กปลอดสาร
เนื้อปูม้าส่วนอก L
เนื้อก้ามปูม้า
ปลาหมึกกระดอง
ปลามงหั่นชิ้น
ปลากะพงขาวแล่เนื้อ
เอ็นหอยจอบ
ปลาจาระเม็ดดำ
ปลาหวาน
หมึกหอมสด 1 kg.
กรรเชียงปูม้าใหญ่
กุ้งแชบ๊วยเล็ก
กุ้งแชบ๊วยกลาง
ปลาอินทรีสด
ปลาอินทรีแดดเดียวพื้นบ้าน