การจัดส่งสินค้า

เมื่อ คนรักษ์เล ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว 
เราจะจัดเตรียมส่งอาหารทะเลแห่งอันดามันโดยใช้บริการของ SCG Express 

 

ผู้ซื้อสามารถติดตามสถานะสินค้า

ตรวจสอบการเดินทางของสินค้าได้ที่ https://www.scgexpress.co.th/tracking 
โดยกรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก Order ID, Tracking No. หรือ หมายเลขโทรศัพท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง