พูนสุข Poonsuk
086-977-6569
กรุงเทพมหานคร
Follow us

การสั่งซื้อล่วงหน้า | Pre Order

เลือกสินค้าที่ต้องการ จากนั้นกดใส่ตะกร้าสินค้า 
"ยืนยันการสั่งซื้อ"  ***ไม่จำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประชาชนหากไม่ได้นำใบเสร็จไปเบิกจ่าย 
 

การดูรายการสั่งซื้อ

คลิกภาพตระกร้าสินค้า ระบบจะแสดงหน้ารายการสั่งซื้อ

 

การแก้ไขการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถกด แก้ไขจำนวน หรือลบรายการสินค้าที่ต้องการได้

 

กรณีการสั่งซื้อสินค้าจากหลายร้าน

หากท่านซื้อสินค้าจากหลายร้าน รายการสั่งซื้อจะถูกแยกตามร้านค้าให้โดยอัตโนมัติ